top of page

Časté otázky

Co je EZS

EZS znamená "Elektronický Zabezpečovací Systém". Jedná se o systém elektronického zabezpečení, který je určen k ochraně objektů, majetku nebo osob. EZS může zahrnovat různé prvky, jako jsou alarmy, senzory, kamerové systémy a další zařízení, která spolupracují k detekci a prevenci neoprávněného vstupu nebo ohrožení bezpečnosti. Tento systém je využíván v různých prostředích, od domácích zabezpečovacích systémů až po komplexní bezpečnostní řešení pro firmy či veřejné instituce. EZS pomáhá minimalizovat rizika krádeží, vniknutí vetřelců nebo jiných nebezpečí prostřednictvím technologických prostředků a monitorování prostředí.

pcb3.jpg

Co znamená CCTV

CCTV znamená "Closed-Circuit Television", což v překladu znamená uzavřený televizní systém nebo uzavřený televizní okruh. Jedná se o systém videokamer a monitorů, který je určen k sledování a záznamu událostí v určitém prostoru nebo areálu. CCTV systémy jsou běžně využívány pro dohled, monitorování a zabezpečení různých prostorů, včetně veřejných míst, obchodů, firem, domů, parkovišť, a dalších lokalit.

Tyto systémy se skládají z kamer, které zachycují obrazový materiál, a monitorů nebo jiných zařízení, na kterých je tento obraz zobrazen nebo zaznamenán. Mohou být propojeny se záznamovými zařízeními, aby bylo možné uchovat záznamy pro pozdější použití v případě potřeby. CCTV systémy mohou sloužit k zajištění bezpečnosti, sledování provozu, prevenci kriminality a také k řešení nejrůznějších situací prostřednictvím záznamů událostí.

revize-ezs-pzts-elektronicke-zabezpecovaci-signalizace_210.jpg

IT služby co nabízíme

IT služby (Informační Technologie) zahrnují širokou škálu služeb poskytovaných v oblasti technologií, informačních systémů a počítačových sítí. Zde je několik hlavních kategorií IT služeb:

1. **Podpora uživatelů:** Zahrnuje poskytování pomoci, poradenství a technické podpory pro uživatele počítačů a softwaru. To může zahrnovat řešení problémů, instalaci software a hardware, aktualizace a obecnou technickou podporu.

2. **Správa sítí a infrastruktury:** Specializuje se na správu a údržbu počítačových sítí, serverů, zařízení pro skladování dat, cloudových služeb a další infrastruktury. To zahrnuje zajištění bezpečnosti, škálovatelnosti, výkonu a dostupnosti sítí a systémů.

3. **Bezpečnost IT a kybernetická ochrana:** Služby zaměřené na zabezpečení IT prostředí proti kybernetickým hrozbám a útokům. To zahrnuje monitorování, prevenci, detekci a reakci na hrozby, stejně jako školení zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti.

4. **Vývoj software a aplikací:** Poskytování služeb v oblasti vývoje software a aplikací, včetně tvorby, testování a údržby softwaru a aplikací, které odpovídají potřebám zákazníků.

5. **Cloudové služby:** Nabízejí infrastrukturu, platformu a software jako službu přes internet. To zahrnuje ukládání dat, výpočty, aplikace a mnoho dalších služeb poskytovaných prostřednictvím cloudových poskytovatelů.

6. **Poradenství a strategické plánování IT:** Poskytování poradenství společnostem při plánování a strategickém využití informačních technologií pro dosažení obchodních cílů.

Tyto služby mají za cíl zlepšit efektivitu, produktivitu a bezpečnost využívání technologií v různých oblastech a odvětvích.

Technologie-IT-et-besoin-traduction-e1516206930147.jpg

Co pro nás znamená zákazník

Pro firmu BM Electronics je zákazník nejen pouhou součástí obchodního procesu, ale je středem všeho, co děláme. Zákazník je pro nás nedocenitelným partnerem, jehož potřeby a spokojenost stojí v jádru naší existence a rozvoje. Uznáváme, že zákazník není jen účetní položkou, ale klíčovým článkem, který formuje naše obchodní strategie, produkty a služby.

Důležitost zákazníka pro BM Electronics znamená:

1. **Porozumění a reakce na potřeby:** Sledujeme a aktivně nasloucháme potřebám zákazníků. Je pro nás klíčové neustále se vzdělávat, poslouchat zpětnou vazbu a adaptovat naše služby a produkty tak, aby co nejlépe vyhovovaly jejich potřebám.

2. **Kvalita a služby zákazníkovi:** Stavíme na kvalitě našich výrobků a poskytovaných služeb. Věříme, že spokojený zákazník je nejlepší reklamou. Proto se snažíme neustále zdokonalovat naše produkty a zajistit prvotřídní zákaznickou podporu.

3. **Vytváření dlouhodobých vztahů:** Chceme být nejen dodavatelem produktů a služeb, ale spolehlivým partnerem. Důvěra a dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky jsou pro nás klíčové.

4. **Inovace podle potřeb:** Naše inovace a vývoj jsou řízeny potřebami zákazníků. Neustále hledáme způsoby, jak zlepšit a inovovat naše produkty tak, aby přinášely maximální užitek našim zákazníkům.

Zákazník není pouhým číslem v našich statistikách – je srdcem našeho byznysu. Je to jeho důvěra a podpora, která nás posouvá vpřed a pomáhá nám růst. Uznáváme, že bez našich zákazníků by neexistovala naše firma a právě proto jsou jejich potřeby naší prioritou číslo jedna.

bottom of page